Remedywala

Unbeatable Deals at Your Fingertips: Discover Quality for Just ₹99!

1000 Names of Lord Ganesha | Shri Ganesh Sahasranama

Shri Ganesh Sahasranama   No. Name Translation 1 ॐ गणेश्वराय नमः। Om Ganeshwaraya Namah। 2 ॐ गणक्रीडाय नमः। Om Ganakridaya Namah। 3 ॐ गणनाथाय नमः। Om Gananathaya Namah। 4 ॐ गणाधिपाय नमः। Om Ganadhipaya Namah। 5 ॐ एकदंष्ट्राय नमः। Om Ekadanshtraya Namah। 6 ॐ वक्रतुण्डाय नमः। Om vakratundaya Namah। 7 ॐ गजवक्त्राय नमः। Om Gajavaktraya […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Goddess Varahi | Sri Varahi Sahasranamam

1000 Names of Goddess Varahi   NO. Name Translation 1 ॐ ऐं ग्लौं वाराह्यै नमः । Om aim glaum varahyai namah । 2 ॐ ऐं ग्लौं वामन्यै नमः । Om aim glaum vamanyai namah । 3 ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः । Om aim glaum vamayai namah । 4 ॐ ऐं ग्लौं बगळायै नमः । […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Goddess Lalita Tripura Sundari | Shree Lalita Devi Sahasranamam

Shree Lalita Devi Sahasranamam No. Name 1 ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः । 2 ॐ श्रीमहाराज्ञै नमः । 3 ॐ श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः । 4 ॐ चिदग्निकुण्डसम्भूतायै नमः । 5 ॐ देवकार्यसमुद्यतायै नमः । 6 ॐ ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः । 7 ॐ चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः । 8 ॐ रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः । 9 ॐ क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वलायै नमः । […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Shri Lakshmi | Lakshmi Sahasranamam

Lakshmi Sahasranamam No Name Mantra English Name 1 ॐ नित्यागतायै नमः। Nityagata 2 ॐ अनन्तनित्यायै नमः। Anantanitya 3 ॐ नन्दिन्यै नमः। Nandini 4 ॐ जनरञ्जन्यै नमः। Janaranjani 5 ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः। Nitya Prakashini 6 ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः। Swaprakasha swaroopini 7 ॐ महालक्ष्म्यै नमः। Maha Lakshmi 8 ॐ महाकाल्यै नमः। Mahakali 9 ॐ महाकन्यायै नमः। Mahakanya […]

CONTINUE READING ➞

1008 Names of Goddess Saraswati | Shree Saraswati Sahasranamam

NO. Name Translation 1 ॐ वाचे नमः। Om Vache Namah। 2 ॐ वाण्यै नमः। Om Vanyai Namah। 3 ॐ वरदायै नमः। Om Varadayai Namah। 4 ॐ वन्द्यायै नमः। Om Vandyayai Namah। 5 ॐ वरारोहायै नमः। Om Vararohayai Namah। 6 ॐ वरप्रदायै नमः। Om Varapradayai Namah। 7 ॐ वृत्त्यै नमः। Om Vrittyai Namah। 8 ॐ वागीश्वर्यै […]

CONTINUE READING ➞

1008 Names of Goddess Gayatri | Shree Gayatri Sahasranamam

1008 Names of Goddess Gayatri | Shree Gayatri Sahasranamam   NO. Name Translation 1 ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। Om Achintyalakshanayai Namah। 2 ॐ अव्यक्तायै नमः। Om Avyaktayai Namah। 3 ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। Om Arthamatrimaheshvaryai Namah। 4 ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। Om Amritarnavamadhyasthayai Namah। 5 ॐ अजितायै नमः। Om Ajitayai Namah। 6 ॐ अपराजितायै नमः। Om Aparajitayai Namah। […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Lord Hanuman | Shree Hanuman Sahasranamam

Shree Hanuman Sahasranamam   NO. Name Translation 1 ॐ हनुमते नमः। Om Hanumate Namah। 2 ॐ श्रीप्रदाय नमः। Om Shripradaya Namah। 3 ॐ वायुपुत्राय नमः। Om Vayuputraya Namah। 4 ॐ रुद्राय नमः। Om Rudraya Namah। 5 ॐ अनघाय नमः। Om Anaghaya Namah। 6 ॐ अजराय नमः। Om Ajaraya Namah। 7 ॐ अमृत्यवे नमः। Om Amrityave […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Goddess Durga | Shree Durga Sahasranamam

Shree Durga Sahasranamam   NO. Name Translation 1 ॐ महाविद्यायै नमः। Om Mahavidyayai Namah। 2 ॐ जगन्मात्रे नमः। Om Jaganmatre Namah। 3 ॐ महालक्ष्म्यै नमः। Om Mahalakshmyai Namah। 4 ॐ शिवप्रियायै नमः। Om Shivapriyayai Namah। 5 ॐ विष्णुमायायै नमः। Om Vishnumayayai Namah। 6 ॐ शुभायै नमः। Om Shubhayai Namah। 7 ॐ शान्तायै नमः। Om Shantayai […]

CONTINUE READING ➞

1000 Names of Shri Krishna | Krishna Sahasranamam

Krishna Sahasranamam No Name Translation 1 ॐ हरये स्वाहा। Om Haraye Swaha। 2 ॐ देवकीनंदनाय स्वाहा। Om Devakinandanaya Swaha। 3 ॐ कंसहन्त्रे स्वाहा। Om Kansahantre Swaha। 4 ॐ परात्मने स्वाहा। Om Paratmane Swaha। 5 ॐ पीताम्बराय स्वाहा। Om Pitambaraya Swaha। 6 ॐ पूर्णदेवाय स्वाहा। Om Purnadevaya Swaha। 7 ॐ रमेशाय स्वाहा। Om Rameshaya Swaha। 8 […]

CONTINUE READING ➞

1008 Names of lord shiva | Shiv Sahasranamam

1008 Names of lord shiva No. Name Translation 1 ॐ स्थिराय नमः। Om Sthiraya Namah। 2 ॐ स्थाणवे नमः। Om Sthanave Namah। 3 ॐ प्रभवे नमः। Om Prabhave Namah। 4 ॐ भीमाय नमः। Om Bhimaya Namah। 5 ॐ प्रवराय नमः। Om Pravaraya Namah। 6 ॐ वरदाय नमः। Om Varadaya Namah। 7 ॐ वराय नमः। Om […]

CONTINUE READING ➞
My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories
×